Experimentář 2024

6. 6. 2024 

Dne 31. 5. 2024 jsme na druhém stupni předčasně oslavili Den dětí učením jinak - badatelsky. Tým učitelů zorganizoval pro skupiny věkově namíchaných žáků projektový den Experimentář 2024 plný pokusů. První ročník se dle hodnocení vydařil. Žáci si vyzkoušeli aktivity ze světa vědy, techniky, kriminalistiky, speciálních efektů a také se ponořili do světa neviditelného pouhým okem.

V učebně přírodopisu viděli, jak se ve filmech vytváří umělá krev, modelovali kostry různých živočichů a objevili "superlisty".

Aktivity v prostorách kreslírny byly zaměřené na zkoumání lidského těla a jeho smyslů. Pokusy s rovnováhou, koordinací, teplotou a čichem ukázaly, jak rozmanité a fascinující mohou být fyzické a smyslové schopnosti člověka. 

V další učebně použitím bezbarvého laku a mikroskopu odhalili krásu a detailnost listových žil.

Učebna chemie se proměnila v laboratoř plnou barev, světel a nečekaných zázraků. UV baterky ukázaly svět, jenž je normálně skrytý našim očím. Cukrová duha odhalila různé koncentrace cukrových roztoků a jejich krásné barevné vrstvy, které vznikají díky rozdílné hustotě. Olejové barvy vytvořily nádherné obrazce na vodní hladině. Žáci sledovali změny barvy přírodních indikátorů (extrakt z červeného zelí, kurkuma, borůvky nebo motýlí čaj)  v závislosti na pH roztoku .

Velká tělocvična posloužila jako raketové odpaliště, kde zdánlivě obyčejná chemikálie ukázala svou sílu a skryté nebezpečí. Dobrodružství s ethanologovou raketou mělo žáky přivést k pochopení potřeby znalosti a bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými látkami, jako je například běžný líh. 

Při další vědecké zastávce si vyzkoušeli polymerní chemii v praxi výrobou skákacích míčků a zkoumali difuzi. Skvělým vizuálním zážitkem bylo vyrobení papírových červíků, kteří „lezou“ po kontaktu s vodou.

Na poslední chemické zastávce rozluštili použitím jednoduchých chemikálií tajemné vzkazy, šifrované zprávy a vyzkoušeli sílu sopečné erupce. 

V učebně fyziky byla tři stanoviště zaměřená na elektrické a elektromagnetické jevy. Žáci zkoumali, které materiály vedou nebo nevedou elektrický proud, zjišťovali podmínky vedení elektrického proudu kapalinou, vyráběli elektromagnet z drátu a hřebíku a zkoušeli, na čem závisí síla elektromagnetu.

V jiné učebně si vyrobili vlastní spektroskop, ponořili se do světa barev a světla a objevili svět optických klamů.

V první multimediální učebně měli žáci příležitost nahlédnout do světa IT techniků a servisních pracovníků, přičemž si vyzkoušeli různé aspekty této práce na třech stanovištích. Učili se prakticky zapojovat hlavní komponenty počítače a poznávali jejich funkce. Rozpoznávali klíčové rozdíly mezi komponenty notebooku a stolního počítače, s důrazem na pochopení důvodů jejich odlišností. Seznámili se s různými druhy datových kabelů a jejich názvy a  prakticky vyzkoušeli jejich spojení. 

V druhé multimediální učebně si žáci vyzkoušeli vymodelovat 3D dům. Žáci pracovali v programu, který by jim dokázal vytvořit model do 3D tiskárny a vyzkoušeli si práci v 3D prostoru. 

Badatelská cesta skončila v našem školním atriu. Na čerstvém vzduchu žáky čekaly aktivity vedoucí k  rychlé a efektivní reakci v nouzových situacích - poskytnutí první pomoci, transport zraněných.

Všechny experimenty, které si žáci vyzkoušeli, prohloubily jejich vědomosti a dovednosti, poskytly jim mnoho zábavy a zajímavých zážitků. Tato cesta nám ukázala, že věda a technika není jen o vzorcích, rovnicích a výpočtech, ale také o záhadách a zábavě.


připojené fotografie:Pro zobrazení této fotogalerie musíte zadat správné heslo