3.A - Škola v minulosti

2. 6. 2024


Setkání s dřívější školou      26.3. jsme se oblékli podle dřívější módy a zažili jsme si naši školu trochu jinak.

   Už celý týden probíhaly přípravy. Děti nosily do školy slabikáře, učebnice, vysvědčení, sešity po rodičích, prarodičích, jejich školní fotky a další zajímavé staré věci. Hodně jsme si o nich povídali a děti pozorně naslouchaly. 

   V úterý jsme navíc poznali učitele národů - Jana Ámose Komenského. Dozvěděli jsme se něco o jeho životě, zjistili, jaké měl názory a nápady do výuky.

Zjistili jsme zajímavé informace o vyučování od doby vlády Marie Terezie. Kdo se mohl vzdělávat, kolik dětí bývalo ve třídách, jak vypadala vesnická škola, po kolika se sedělo v lavicích, v jakých předmětech se děti vzdělávaly, ... 

   A co jsme si také zkusili? Zpívali jsme lidové písničky, ve třídě byla i rákoska (to bylo chvílemi ve třídě ticho), děti si mohly vyzkoušet také některé tělesné tresty (byl o ně zájem i o přestávce). O velké přestávce všichni opustili třídu a korzovali po chodbě. Při tělocviku např. pořadová cvičení (vpravo v bok, čelem vzad, vlevo v bok) dětem během chvilky zamotala tak hlavu, že někteří zapomněli, kde je pravá ruka, kde levá. Ale hodně jsme se nasmáli!   

   Závěrečném shrnutí dne bylo: "Den se mi moc líbil". Většina dětí by si přála chodit do staré školy. Jen by mě zajímalo, za jak dlouho by změnily děti názor a chtěly by se vrátit zpět do dnešní školy.

   Byl to další zvláštní den, děti byly skvělé - snažily se plnit práci, byly zvídavé a pozorné.

   Moc děkuji všem za zapůjčené věci i úpravu našich školáků. Opět jim to moc slušelo. Podívejte se!


připojené fotografie:Pro zobrazení této fotogalerie musíte zadat správné heslo