Přednáška o včelách v KVKL v Liberci

23. 1. 2024


Přednáška o včelách v Krajské vědecké knihovně v LiberciDne 12. 1. 2024 navštívila třída 4. C Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, kde na ně čekala přednáška o včelách. Žáci se v rámci přednášky seznámili s životem včel (role v úle, délka života, princip žití, etc.) a pronikli tak do tajů životní náplně roje i jednotlivců. Pracovali samostatně i ve skupinách.  Za jejich píli dostal každý semena (měsíček lékařský, sléz lesní) léčivých rostlin pro vysetí na zarhádku.Poté se mohou z květů a blahodárných účinků těšit nejel děti, ale i včelky. Po skončení přednášky jsme s žáky ještě využili prostory knihovny k idividuální četbě. Přednáška se nám líbila a určitě do prostor knihovny v budoucnu zavítáme.


připojené fotografie:Pro zobrazení této fotogalerie musíte zadat správné heslo