Informace k zápisu / Інформація про реєстрацію

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. června 2023, (14:00 – 17:00 hodin) / 1 червня 2023 року (14:00 - 17:00)

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy, vchod z ulice Kašparova / будинок початкової школи, вхід з вул. Кашпарова

Oznámení o konání zvláštního zápisu: / Повідомлення про спеціальний запис: ZDE

Kritéria / Критерії: ZDE

Informace o výsledcích zápisu / Інформація про результати реєстрації: ZDE

Žádost o přijetí / Заява про вступ: ZDE

Žádost o odklad / Запит на відстрочку: ZDE