Nepřehlédněte

Seznam registračních čísel přijatých žáků v souladu se zákonem Lex Ukrajina
Список реєстраційних номерів прийнятих у - zobrazit více
Úřední hodiny sekretariátu v době letních prázdnin - zobrazit více
Informace pro rodiče žáků 1. třídy, školní rok 2022/2023 - zobrazit více
Přijatí žáci do ŠD na školní rok 2022/2023 - zobrazit více
Stravné od 1.9.2022 - zobrazit více
Kritéria pro přijímání žáků do ŠD pro školní rok 2022/2023 - zobrazit více
Plavání ve školním roce 2022/2023 - zobrazit více
Sešity pro školní rok 2022/23 - 1. i 2. stupeň - zobrazit více
Pozvánka na rozlučku deváťáků - zobrazit více

Aktuality z dění ve třídách

Novinky

Poslední fotogalerie